Välkomna till Tyringe SK-69!Tyringe SK-69 är friidrottsklubben i natursköna Tyringe, där alla kan vara med på sina egna villkor. På sommaren är Lillkampen igång. Den riktar sig till barn under 13 år, och går ut på att barnen för att få den efterlängtade medaljen, ska genomföra minst nio olika grenar. Först och främst gäller det att ha kul, och kul det har vi.

Alla är hjärtligt välkomna!Våra aktiviteterTyringe SK-69 hälsar alla barn födda 2011 eller senare välkomna till lillkampen, friidrottsövningar på Tyrs Hage måndagar kl 18.30. Alla som fullföljer (9 grenar) kommer till hösten att erhålla medaljer och diplom i olika valörer. Grenen 800 m är frivillig att deltaga i.

Medlemsavgift 2024


Ungdom upp till 15 år: 100 kr
Vuxen: 200 kr
Familjeavgift: 300 kr
Medlemsavgiften betalas till bankgiro 230-3089. För att erhålla pris måste avgiften vara betald i god tid innan avslutningen!Tyrs Hov, löpare